Gizlilik politikası

Giriş

https://sagliklibirey.net olarak internette güvenle dolaşmanızı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, web sitemizi kullanırken elde edilen verilerin kullanımı ve sahip olduğunuz haklar hakkında bilgilendirmeyi amaçladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://sagliklibirey.net(“web sitemiz”) için geçerlidir. Gizlilik politikamızı, uygun bulmadıysanız ziyaretinizi sonlandırabilirsiniz.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

Web sitemizde yer alan içeriklerde, başka kişilere ait web sitelerinin bağlantıları yer alabilir. Web sitemiz içerisinde yer alan bu bağlantılar için gizlilik politikamız geçerli değildir (gizlilik politikamız yalnızca https://sagliklibirey.net için geçerlidir). Bahsi geçen bu sitelere ait hiç bir sorumluluk tarafımızca kabul edilmemektedir. Ziayet ettiğiniz bu bağlantıların, ayrıca gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Topladığımız veriler

İnternet sitemizde yorum/görüş yaparken doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı ve eposta adresiniz gibi kişisel veriler sağlarsınız. Bunun yanı sıra; web sitemizin işlevselliğini arttırmak için IP adresiniz kayıt altına alınır.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Web sitemiz üzerinden bize sağladığınız verileri, yapmış olduğunuz yorumlara cevap verirken, sizi haberdar etmek için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıdır.
IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Web sitemiz üzerinde yaptığınız bir yorumu, yine siz aksini istemediğiniz sürece sitemizde saklı tutarız. Daha önceden onaylanmış bir yorumunuz bulunması halinde, bir sonra ki yorumunuzun onay işlemlerine tabi tutulmadan yayınlanabilmesi için IP adresinizi kayıt altına alırız.
IP adresiniz, sistemlerimizde yorumunuz yer aldığı sürece saklanır.

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.
Bu çerezleri yalnızca size hitap edebileceğini düşündüğümüz reklamları yayınlamak için kullanıyoruz.
Kullandığınız tarayıcı ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Web sitemizde bulunmanız durumunda, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, iletisim@sagliklibirey.net adresine mail atarak talepte bulunabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

Gizlilik Politika değişiklikleri

Gizilik Politikamızda, yayın politikamız gereği yeni değişiklikler yapabiliriz. Web sitemiz üzerinden yapılacak olan bu değişiklikleri size bildireceğiz.

Bizimle iletişime geçin

Web sitemiz ve kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili olarak iletisim@sagliklibirey.net adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir, bilgi alabilirsiniz.